Zaznacz stronę

BADANIA EKOLOGICZNE

Ekologia to nauka o związkach między organizmami żywymi, w tym ludźmi, a ich środowiskiem fizycznym. Ekologia obejmuje organizmy na poziomie jednostki, populacji, społeczności, ekosystemów i biosfery. Ekologia pokrywa się ze ściśle pokrewnymi naukami biogeografii, biologii ewolucyjnej, genetyki, etologii i historii naturalnej. Ekologia jest gałęzią biologii i nie jest tożsama z ekologią.